Fast protetik

Helkeramer

 • IPS empress/e.max
 • Skalfasader på brännstans
 • Zircon

Vi har arbetat med IPS empress sedan 1998  och var med

från början när IPS e.max kom ut på marknaden.

I detta material gör vi helkeramiska kronor och

även mindre broar, upp till 3 led.

Vill du ha lite större broar gör vi skelett

av zircon i vår 3shape Cad-Cam med påbränt e.max-porslin.

Vi gör också skalfasader på brännstans när

de estetiska kraven är som allra högst.

   Metallkeramik

  • Högädel
  • Lågädel
  • CoCr
  • Titan

  Du har möjlighet att välja mellan högädel (Mk 100)

  eller lågädel (Matticraft V) gjutmetall.

  Om du så önskar, tar vi fram skelett i Co-Cr med hjälp av

  vår 3shape-scanner. På dessa metaller bränner vi porslin,

  Noritake Ex3. Ett porslin med mycket hög estetisk kvalitet.

  Väljer du titanskelett gör vi det också med cad-cam-tekniken.

  Helst lägger vi composit, Ceramage på detta men vi kan också

  bränna porslin, Tizian, om så önskas.  

  Vårt C-guld heter (C3) från KarAna som vi använder till

  guld-kronor/inlägg/pelare.

  Intraorala avtryck

  Vi tar nu emot intraorala avtryck och bearbetar dessa i vår 3Shape. Skickar dem sedan vidare till DREVE där de fysiska avtrycken framställs.

  Färgtagning

  För att kunna ge patienten det allra bästa

  krävs det också att färgen är den rätta.

  Vi tar gärna emot patienten för att se

  färg och form på plats hos oss.

  Implantat

  Hos oss finns det bred och lång erfarenhet av olika

  implantatsystem så som Astra, Nobel, Straumann m. fl.

  Avtagbar protetik

  Vi framställer helproteser, skeletterade/partiella proteser samt utför

  proteslagningar och rebaserar

  Vi gör även bettskenor i hård och mjuk plast och blekskenor.

   

  Dina Frågor